Selecteer een pagina

Coteq Netbeheer Almelo

Ondersteuning bij een groot IT project 

Binnen Coteq speelde een groot landelijk project: CARM, Centralisatie van Allocatie, Reconciliatie en Meetdata. Een project dat veel impact heeft op interne processen. Om dit project in goede banen te leiden zocht men iemand met uitgebreide kennis rondom de Marktfaciliteringsprocessen. Deze heb ik het verleden vanuit andere opdrachten opgedaan.

Opdracht was om samen met de Coteq medewerkers in hoog tempo alle huidige en toekomstige processen, inclusief huidige en gewenste IT structuur in beeld te brengen. Zodanig dat het interne Scrum team een vliegende start kon maken bij doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen. 

Resultaten:

  • Naar tevredenheid binnen een maand opgeleverd.

     

    Contact zoeken

    9 + 3 =